Boka föreläsning med Per Holknekt

Per Holknekt är en av Sveriges högst betygsatta och mest bokade föreläsare.

Per Holknekts liv har varit en berg- och dalbana på många sätt. När Per föreläser berättar han om misslyckanden i livet som fått honom att hamna på botten men också om livets framgångar som skateboardproffs och superentreprenör.