TO SCORE. TO WIN. TOGETHER.

Per Holknekt är en av Sveriges högst betygsatta samt mest uppskattade föreläsare. Det är hans gränslösa arkiv av upplevelser och erfarenheter som gör honom unik. Som åhörare kommer du att få ta del av känslosamma och värdefulla berättelser från Pers sällsynta, inspirerande och mångfacetterade livsresa som både inspirerar, skapar förståelse och sätter spår. Åhörare berättar hela tiden om att Per gör skillnad på riktigt och att dem efter hans föredrag fattat beslutat som styrt livet mot mer och bättre. Till synes omöjliga ekvationer har sett sin lösning.

Human hållbarhet och människan i processen står i fokus för Per. Om jaget och laget. Mänsklig utveckling för personliga och monetära vinster på kort och lång sikt. Per pratar om resultatorientering och hur man kan skapa en framgångsrik organisation genom att se, bekräfta, visa tilltro och ge människor chansen på riktigt. Pers syfte är inte att plocka snabba poäng från scenen, utan snarare att åhöraren tar med sig något hem som leder till nya beslut, i nya insikter och nytt mod. Per vill att sin publik ska känna att ”Kan han, ja då kan jag”. Och så blir det.

Per talar om observationer och iakttagelser längs livets väg och slutsatser ur dessa med påföljande konsekvenser av ond och god karaktär. Med sin unika livshistoria kombinerad med djup kunskap och lång erfarenhet inom bolagsutveckling, varumärkesarbete/strategier samt entreprenörskap förmedlar Per utöver inspiration, skratt och tårar värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder som enkelt kan användas och appliceras på precis vem och vad som helst. Per talar alltid utan Powerpoints och anpassar sitt upplägg efter kundens behov. Per föreläser på såväl svenska som på engelska.

Har bland annat blivit nominerad till Årets Internationella Föreläsare utomlands.